Herroepen van uw bestelling

Het herroepingsrecht volgens de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Gebaseerd op art. 47, par. 4, subpar. 2 kunnen wij, mijndrukkerij.be, de aangekochte goederen niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen.
Dit gezien de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de klant en een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 

Hierdoor vervalt het heroeppingsrecht van de bij mijndrukkerij.be aangekochte goederen volledig.